Monthly Archives: oktober 2016

Tre år siden forrige bok («Lyngsalpan») og seks år siden min første bok («Natur i Nord-Troms»), er det endelig klart for mitt største prosjekt så langt, «På tur i Nord-Troms». Dette er en ren turbok fra kommunene i Nord-Troms (Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen). De fleste turene har jeg gått de to siste […]

View full post »