2022-kalenderen er her!

Nord-Tromskalenderen 2022 er nå i salg og det er den 26. utgaven siden 1997-kalenderen ble gitt ut. Kalenderen følger malen som tidligere, med bilder fra Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen gjennom 12 måneder. Til hver måned er det to korte tekster, og i år er det sitater på den ene siden og om primstaven på den andre siden det handler om. Prisen er den samme som før, 150 kroner. Du kan bestille ved å bruke dette skjemaet! Eller du kan sende en mail på jan@janrolsen.no, evt sms/ringe til 90932846

Share on FacebookTweet this PostPin Images to PinterestBack to Top