25 års jubileum: Nord-Tromskalenderen 2021!

Kalenderjubileum! Dette er den 25. kalenderen i rekka helt siden 1997-kalenderen ble gitt ut i 1996. Kalenderen følger malen som tidligere, med bilder fra Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen gjennom 12 måneder. Til hvert bilde er det et sitat og et værtegn. Prisen er den samme som før, 150 kroner. Du kan bestille ved å bruke dette skjemaet! Eller du kan sende en mail på jan@janrolsen.no, evt sms/ringe til 90932846

Share on FacebookTweet this PostPin Images to PinterestBack to Top